Fury Escape

По малко за всяка escape стая която сме посещавали, с много любов!

The Box – The Mine

Стая 97
Септември 30, 2018
Нашето време: 48:00 минути

Dec 10, 2018 | Posted by in Fury Escape | Comments Off on The Box – The Mine

Mystery lab – Enigma

Стая 96
Септември 30, 2018
Нашето време: 88:00 минути

Dec 10, 2018 | Posted by in Fury Escape | Comments Off on Mystery lab – Enigma

Fury на финал на Red Bull Escape Room World Championship 2018

И тъй, Фюри на Световно. Не съм предполагала че някога в живота си ще изрека тези думи, но ето че са факт. И съм заедно с Христо Томов, Венелин Горнишки и Димитър Смилянов….

Oct 2, 2018 | Posted by in Fury Escape, Емоционален асансьор | Comments Off on Fury на финал на Red Bull Escape Room World Championship 2018
Premium Wordpress Themes by UFO Themes